خدمات کودهای بندانگشتی

کود اثر انگشتی

هلدینگ صنایع کودی «کیمیا اکسیر شرق» بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت است.

——–

این مجموعه با تنوع گسترده و بسته‌بندی‌های لمینت‌شدهٔ صادراتی، از لحاظ کیفیت بسته‌بندی و قیمت، قابل رقابت با محصولات خارجی می‌باشد.

کود اثر انگشتی

هلدینگ صنایع کودی «کیمیا اکسیر شرق» بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت است.

——–

این مجموعه با تنوع گسترده و بسته‌بندی‌های لمینت‌شدهٔ صادراتی، از لحاظ کیفیت بسته‌بندی و قیمت، قابل رقابت با محصولات خارجی می‌باشد.

کود اثر انگشتی

هلدینگ صنایع کودی «کیمیا اکسیر شرق» بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت است.

——–

این مجموعه با تنوع گسترده و بسته‌بندی‌های لمینت‌شدهٔ صادراتی، از لحاظ کیفیت بسته‌بندی و قیمت، قابل رقابت با محصولات خارجی می‌باشد.

چرا کود اثر انگشتی مهم است؟

هلدینگ صنایع کودی «کیمیا اکسیر شرق» بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت است.

این مجموعه با تنوع گسترده و بسته‌بندی‌های لمینت‌شدهٔ صادراتی، از لحاظ کیفیت بسته‌بندی و قیمت، قابل رقابت با محصولات خارجی می‌باشد.

ویژگی محصول

ویژگی محصول

ویژگی محصول

ویژگی محصول